Pest
 Kontrol

Pest
 Kontrol

Pest kontrol, zararlı organizmaların (böcekler, kemirgenler, böcekler, gibi) insanlar, evcil hayvanlar ve bitki örtüsü için oluşturduğu tehlikelerin önlenmesi veya azaltılması amacıyla yapılan önleyici ve müdahale edici yöntemlerin tümüdür. 

Pest kontrol, sağlık, ekonomi ve çevre açısından büyük bir öneme sahiptir. Zararlı organizmaların kontrol altına alınmaması, insanlarda çeşitli hastalıklara yol açabilir. Aynı zamanda tarım ürünlerinin ve depolanan gıdaların zarar görmesi, ekonomik kayıplara ve açlık sorunlarına neden olabilir. Doğal ekosistemlere verdiği zararlar ise biyolojik çeşitliliği tehlikeye sokabilir. Pest kontrol, bu olumsuz etkileri minimize etmeyi amaçlar ve sürdürülebilir bir çevre sağlamayı hedefler.

 

- Pest kontrol yöntemleri seçilirken çevre dostu ve sürdürülebilir çözümler tercih edilmelidir.

- Kimyasal pestisitler kullanılıyorsa, ürünün etiket talimatlarına tam olarak uyulmalıdır.

- Kimyasal pestisitlerin kullanılmaması gereken alanlarda, biyolojik ve fiziksel yöntemlere öncelik verilmelidir.

- Profesyonel pest kontrol şirketleri tercih edilecekse, güvenilir ve lisanslı bir şirket seçilmelidir.

Detaylar

Fumigasyon

Fumigasyon

Fumigasyon, zararlı organizmaların, özellikle böceklerin, kemirgenlerin ve mantarların etkili bir şekilde kontrol edilmesi amacıyla uygulanan bir pest kontrol yöntemidir. Bu yöntem, tüm evreyi kapsayacak şekilde uygulandığından, farklı gelişim aşamalarındaki zararlıların tamamını etkisiz hale getirme avantajına sahiptir. Fumigasyon, tarım, depolama, gemi taşımacılığı ve diğer endüstriyel alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Fumigasyon, genellikle gaz halindeki bir kimyasalın, kapalı bir alan veya ambalaj içerisine verilmesi suretiyle zararlı organizmaların öldürülmesi işlemidir. Fumigasyon uygulamasında kullanılan gazlar, oksijensiz ortamda zararlıların hücresel solunumunu engelleyerek ölümlerine neden olurlar. Bu gazlar, uygulama sonrasında ortamdan tamamen uzaklaştırılır, böylece işlem sonrasında kullanılan alanda kalıntı bırakmazlar.

Fumigasyon Uygulama Alanları: Tarım, Depolama, Nakliye ve Taşımacılık, Diğer Endüstriyel Uygulamalar

Fumigasyon işlemi, doğru ekipman ve profesyonel yönetim gerektiren potansiyel olarak tehlikeli bir işlemdir. Fumigasyon sırasında kullanılan gazlar, insan sağlığı için tehlikeli olabilir, bu nedenle sadece eğitimli uzmanlar tarafından uygulanmalıdır. Ayrıca, fumigasyon yapılan alanların işaretleme ve izolasyon işlemleri de doğru bir şekilde yapılmalıdır.

Detaylar

Vektör Kontrol

Vektör Kontrol

Vektör kontrolü, insanlara ve hayvanlara hastalık bulaştıran ve yaymada etkili olan vektör populasyonlarını yönetmeyi amaçlayan bir sağlık önlemidir. Vektörler, bakteri, virüs, parazit veya mantar gibi patojenleri taşıyan canlı organizmalardır ve bu patojenleri insanlara veya hayvanlara bulaştırarak hastalık yayılmasına katkıda bulunurlar. Vektör kontrolü, sağlık sisteminde önemli bir strateji olarak yer alır ve hastalık yayılmasını önlemede hayati bir rol oynar.

Vektörler, taşıdıkları patojenleri ısırma, temas veya kan emme yoluyla insan veya hayvan organizmalarına bulaştırırlar. Bu nedenle, vektörlerin kontrolü, hastalıkların önlenmesi ve yayılmasının kontrol altına alınması açısından büyük önem taşır. 

Vektör kontrolü, hastalık yayılmasını önlemek ve enfeksiyonların kontrol altına alınmasına katkıda bulunmak açısından büyük önem taşır. Bu önemli strateji, çeşitli hastalıkların önlenmesinde ve insan ve hayvan sağlığının korunmasında kritik bir rol oynar. Özellikle tropik ve subtropik bölgelerde, vektör kontrolü, sıtma, dengue ateşi, Zika virüsü ve diğer hastalıkların yayılmasını kontrol altına almak için hayati bir araçtır.

Detaylar

Kuş Kontrol

Kuş Kontrol

Kuşlar, doğanın güzel yaratıkları ve çevremize keyif katan canlılardır. Ancak, bazı durumlarda kuşlar çeşitli sorunlara neden olabilirler. Özellikle şehir merkezlerinde, tarım alanlarında, havaalanlarında ve endüstriyel tesislerde kuşların aşırı sayıda bulunması çeşitli sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, kuş kontrolü, kuşların zararlarını azaltmak ve insanlar için olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla uygulanan çeşitli yöntemleri içeren önemli bir uygulamadır.

Kuş kontrolü, kuşların neden olduğu sorunları en aza indirmek veya önlemek için çeşitli yöntemler kullanır. Bu yöntemler, insanların yaşadığı alanlarda ve tarım veya endüstriyel tesislerde etkili bir şekilde uygulanabilir. İşte bazı yaygın kuş kontrolü yöntemleri: Fiziksel Engeller, Kuş Kovucu Sistemler, Yemeksizlik, Kimyasal Kontrol, Doğal Düşmanların Kullanımı, Eğitim ve Farkındalık, Yasal Düzenlemeler.

Detaylar

Zirai İlaçlama

Zirai İlaçlama

Zirai ilaçlama, tarımsal üretimde zararlı organizmalarla mücadele etmek amacıyla kullanılan pestisitlerin bitki ve ürünler üzerine uygulanması işlemidir. Zararlı organizmalar, bitkilerin sağlığına ve verimine ciddi zararlar verebilir, bu nedenle zirai ilaçlama, tarım sektöründe önemli bir stratejidir.

Zirai ilaçlama, tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırmak, zararlı organizmaların neden olduğu hasarları önlemek veya minimize etmek amacıyla hayati bir öneme sahiptir. Bitki hastalıkları, zararlı böcekler ve yabancı otlar, tarımsal üretimde önemli sorunlar oluşturabilir ve ürün kayıplarına neden olabilir. Zirai ilaçlama, zararlıların kontrolüne yardımcı olurken, aynı zamanda bitki sağlığını ve verimliliğini artırmaya yardımcı olur.

Zirai ilaçlar, bitki hastalıkları, böcek ve diğer zararlı organizmalarla mücadelede kullanılan kimyasal maddelerdir.

Zirai ilaçlama, farklı yöntemlerle uygulanabilir. En yaygın kullanılan zirai ilaçlama yöntemleri şunlardır: Yaprak Uygulaması, Tohum Uygulaması, Toprak Uygulaması, Fumigasyon

Detaylar

Tohum & Mahsül Koruma

Tohum & Mahsül Koruma

Tohum ve mahsül koruma, tarımsal üretimde verimli ve kaliteli ürün elde etmek için önemli bir stratejidir. Tarım sektörü, dünya nüfusunun beslenmesi ve gıda güvencesi sağlamak açısından kritik bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, tohum ve mahsül koruma, zararlı organizmaların (hastalık yapıcılar, böcekler, yabancı otlar gibi) neden olduğu verim kayıplarını minimize etmek ve ürünlerin kalitesini artırmak için gerekli bir yaklaşımdır.

Tohum koruma, tohumların depolanması ve işlenmesi sırasında kalitesinin korunması ve hastalık veya zararlı organizmaların bulaşmasının önlenmesi sürecidir. Tohumlar, bitki üretiminde temel taşıdır ve kaliteli tohum kullanımı, sağlıklı bitki yetiştirmenin temel adımıdır. 

Mahsül koruma, bitkilerin büyüme ve gelişme aşamalarında hastalık yapıcılar, zararlı böcekler ve yabancı otlar gibi zararlı organizmalardan korunmasını amaçlayan stratejilerin uygulanmasıdır. 

Mahsül koruma stratejileri geliştirirken, çevresel faktörlerin izlenmesi ve göz önünde bulundurulması önemlidir. Hava sıcaklığı, nem, yağış miktarı ve diğer çevresel değişkenler, zararlı organizmaların yayılma hızını ve mahsül büyümesini etkileyebilir. Bu nedenle, verimli ve etkili bir mahsül koruma planı oluştururken, çevresel faktörlerin dikkate alınması önemlidir.

 

 

Detaylar

Sulak Alan Islahı

Sulak Alan Islahı

Sulak alanlar, dünya ekosistemlerinin önemli bir parçasını oluşturan doğal ve yapay su birikintileridir. Bu alanlar, göller, bataklıklar, nehirler, akarsular, deltalar ve sulak çayırlar gibi çeşitli sucul ortamları içerir.

Sulak alanlar, biyolojik çeşitliliğin, su kaynaklarının sağlanmasının, sellerin kontrolünün ve iklim düzenlemenin önemli bir merkezidir. Ancak, çevre kirliliği, kentsel genişleme ve tarımsal faaliyetler gibi insan etkileşimleri nedeniyle sulak alanlar tehdit altında olabilir.

Sulak alan ıslahı, bu değerli ekosistemlerin korunması, yeniden canlandırılması ve sürdürülebilir yönetimi için alınan önemli bir tedbirdir.

Detaylar

Isıl İşlem

Isıl İşlem

Fumigasyon ısıl işlem, zararlı organizmaların kontrolü amacıyla, ürünleri yüksek sıcaklıklara maruz bırakarak bu organizmaların ölmesini sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntem, ürünlerin veya depolama alanlarının belirli bir sıcaklık düzeyine ulaşması ve bu sıcaklıkta belirli bir süre boyunca tutulmasıyla gerçekleştirilir. Fumigasyon ısıl işlem, özellikle depolanan ürünlerdeki böcekler, kurtçuklar, bakteriler, mantarlar gibi zararlı organizmaların yok edilmesi veya popülasyonlarının kontrol altına alınması amacıyla kullanılır.

Fumigasyon ısıl işleminin faydaları şunlar olabilir: Kimyasal Kullanımını Azaltma, Etkili Zararlı Kontrolü, Kalite Koruma,Ürün Güvenliği, Hızlı ve Etkili Uygulama, Kimyasal Kalıntı Olasılığını Azaltma.

Detaylar

Bio Fumigasyon

Bio Fumigasyon

Bio Fumigasyon, çeşitli tarım ürünlerinin depolanması sırasında ortaya çıkan zararlı organizmaların kontrol edilmesi amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, kimyasal ilaçların kullanımını en aza indirerek çevre dostu bir şekilde zararlı organizmaların etkisini azaltmayı amaçlar. Bu bağlamda, Bio Fumigasyon yöntemi ile ilaçlama işlemleri yerine doğal bileşenler ve mikroorganizmalar kullanılarak depolama ortamının hijyenik ve güvenli bir şekilde korunması hedeflenir.

VacQPack ise, gıda ürünleri ve tarım ürünleri gibi hassas ürünlerin uzun süreli depolanması ve taşınması için özel olarak tasarlanmış bir ambalaj sistemidir. VacQPack sistemi, vakumlu ambalajlama teknolojisi ile ürünleri oksijensiz bir ortamda muhafaza ederek oksidasyon ve mikrobiyal büyümenin önlenmesine yardımcı olur. Bu sayede ürünlerin raf ömrü uzatılırken kalite kaybı minimize edilir.

Bio Fumigasyon VacQPack ise, Bio Fumigasyon yönteminin VacQPack ambalaj sistemine entegre edilmesi anlamına gelir. Bu yaklaşım, tarım ürünlerinin depolanması sırasında hem zararlı organizmaların kontrol altına alınmasını sağlar hem de ürünlerin kalitesinin korunmasına destek olur. Bio Fumigasyon\'un doğal bileşenler ve mikroorganizmalar kullanması sayesinde kimyasal kalıntı riski azalırken, VacQPack sistemi ile de ürünlerin uzun süreli depolanması güvenli bir şekilde gerçekleştirilir.

Bu birleşim, tarım ürünlerinin depolama ve taşıma süreçlerinde hem çevre dostu hem de etkili bir çözüm sunar. Bio Fumigasyon VacQPack, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği çabalarına önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu yöntem, tarım sektöründe ürün kayıplarının azaltılması ve kaliteli ürünlerin tüketiciye ulaştırılmasına yönelik atılmış önemli adımlardan birini temsil etmektedir.

Detaylar

BMSB

BMSB

Kahverengi kokarca (Brown Marmorated Stink Bug - BMSB), Halyomorpha halys adıyla bilinen, özellikle tarım alanlarında ve çevresel ekosistemlerde önemli bir zararlı olarak kabul edilen böcek türüdür. Asya kökenli olan bu zararlı, çeşitli ülkelerde tarım ürünleri üzerinde ciddi ekonomik kayıplara neden olmuştur. 

Kahverengi kokarca, yaklaşık 1.7 cm uzunluğunda, genellikle kahverengi renkte ve vücudu çıkıntılarla kaplı bir böcektir. Adını, vücudunun üst yüzeyindeki marmor benzeri desenden alır. Üzerinde beyaz, kırmızı ve siyah şeritler olan antenleri ve gri-siyah bacakları vardır. Ayrıca, kahverengi kokarca, vücudunun alt tarafındaki bezleri aracılığıyla hoş olmayan bir koku salgılayarak kendini savunur. Bu nedenle \"kokarca\" olarak adlandırılır.

Detaylar

Khapra

Khapra

Khapra zararlısı (Trogoderma granarium), tarım ürünleri ve depolanan tahıllar üzerinde ciddi hasarlara neden olan bir böcek türüdür. Aşırı derecede dayanıklı ve hızlı çoğalma yeteneğiyle ünlüdür. Bu zararlı, dünya çapında yaygın olarak bulunur ve tarım ve gıda endüstrisinde önemli ekonomik kayıplara yol açabilir. 

Khapra zararlısı, Dermestidae familyasına ait bir zararlı böcektir. Yetişkinleri yaklaşık 2.5 ila 3 mm uzunluğunda olup, düz, koyu kahverengi renkte ve vücutları üzerinde özellikle yassılaşmış kıllar bulunur. Bu zararlı, diğer depolama zararlılarından ayırt edici bir şekilde \"sahte gözler\" olarak adlandırılan parlak sarı lekelerle karakterizedir. Larvaları ise daha küçük boyutlarda ve kırmızımsı kahverengi renklidir.

Khapra zararlısı, depolanan tahılların ve tarım ürünlerinin üzerinde ciddi etkilere neden olur. Bu zararlı, tahıllara, bakliyatlara ve yağlı tohumlara saldırarak ürünlerde hasara yol açar. Tarım ürünleri üzerindeki etkileri şunlardır: Ürün Kaybı, Ürün Kontaminasyonu, Ticaret Engelleri, Uzun Süreli Depolama Hasarları, Kimyasal Direnç.

Detaylar

Sizi Arayalım

Sizi Arayalım

Müşteri memnuniyeti, profesyonel hizmet, sağlık ve güvenlik, sürekli iyileştirme, çevreye duyarlılık, tek ilkeler doğrultusunda müşterilerimize güvenli, etkili ve kaliteli ilaçlama hizmetleri sunmak için çalışmaktayız.

Size özel teklif hazırlayabilmemiz için lütfen formu doldurun.

Hizmetler
Yasal Uyarı: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası'nı okuduğunuzu kabul etmektesiniz.

 

Gönder

Kurumsal

Kurumsal

2006 yılında kurulan Fama İlaç İlaçlama Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti. Türkiyenin önde gelen ilaçlama şirketlerinden birisidir.

Müşterilerine sağladığı fiyat politikası, garantili ve profesyonel hizmet çözümleri ile sektöründe en tercih edilen şirket konumuna gelmiştir.

Şirketin uyguladığı politika gereği kurulduğundan bu güne kadar genişleyen hizmet yelpazesi, günün her saati sağladığı hizmet politikası sektörün öncüsü haline gelmesini sağlamıştır.

Sektöründe insanlığa katkıda bulunmak, yaşan kalitelerini arttırmak, çevre sağlığı, halk sağlığı ve teknolojik ürünleriyle ilgili inovasyonda bulunan bir şirkettir.

Proje Takvimi

Proje Takvimi

İhtiyacınıza göre projelendirme yapıyor, tekliflendirme süreci sonrası ihtiyacınız olan hizmeti hızlı şekilde yerine getiriyoruz.

Ücretsiz Keşif

Fiyatlandırma

24 Saat İçinde Çözüm

Blog

Blog